Company

Vietnam HOME > Giới thiệu công ty

Tên công ty Toyoko Inn Economy Hotel Planning & Development Co., Ltd.
Lĩnh vực hoạt động chính Lập kế hoạch và Phát triển chuỗi khách sạn Toyoko-Inn trong và ngoài nước Nhật.
Trụ sở chính 4-5-21, Ebisu, Shibuya ku, Tokyo 150-0013 JapanMAP
Tel.+81-3-5449-9100 FAX.+81-3-5449-9101
URL http://www.toyokoinn-hotel-development.com/
Chủ tịch hội đồng quản trị Norimasa Nishida
Giám đốc Maiko Kuroda
Giám đốc Takao Endo
Ngày thành lập 7/7/2013 (Năm Bình Thành thứ 25)
Vốn điều lệ 45 triệu Yên
Số nhân viên 20 người
Ban giám đốc
 • Chủ tịch hội đồng quản trị   Norimasa Nishida
 • Giám đốc   Maiko Kuroda
 • Giám đốc   Takao Endo
 • Thành viên hội đồng quản trị   Tadao Shikano
 • Thành viên hội đồng quản trị   Keiko Igarashi
 • Thành viên hội đồng quản trị   Yutaka Yamanouchi
 • Thành viên hội đồng quản trị   Munehisa Sawada
 • Thành viên hội đồng quản trị   Kosaburo Morinaka
 • Thành viên hội đồng quản trị   Michihiko Yokoi
 • Thành viên hội đồng quản trị   Noriko Shinkai
 • Thành viên hội đồng quản trị   Hidetaka Omichi
 • Thành viên hội đồng quản trị   Nobuo Hirohata
 • Thành viên hội đồng quản trị   Tamaki Hashimoto
 • Thành viên hội đồng quản trị   Masami Yamamoto
 • Kiểm toán viên   Motohiro Kurosawa
 • HOME
 • Page Top