Liên hệ

Vietnam HOME > Liên hệ

Liên hệ

Toyoko-Inn luôn đặt ra mục tiêu là cung cấp dịch vụ khách sạn làm hài lòng khách trên toàn thế giới, tạo một môi trường đi về thuận tiện cho mọi người và thông qua đó góp phần cống hiến cho hòa bình thế giới.
Nếu quý vị có ý định hợp tác với Toyoko-Inn để sử dụng đất có hiệu quả, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Khi nhận được yêu cầu chính thức từ quý vị, chúng tôi sẽ soạn thảo kế hoạch kinh doanh.
Xin quý vị vui lòng xem xét.
http://www.toyokoinn-hotel-development.com/index.htm

Xin vui lòng liên hệ tạihotel-development@toyoko-inn.com để biết thêm chi tiết.

Toyoko Inn Economy Hotel Planning & Development Co., Ltd

  • HOME
  • Page Top